Zenith’in ‘’Medya Tüketimi Tahmini’’ raporuna göre (Media Consumption Forecasts), dünya genelinde mobil internet kullanım süresi bu sene yüzde 27.7 artacak ve bu artış genel medya tüketiminde yüzde 1.4 bir artışa yol açacak. Diğer tüm medya tüketimlerinde –masaüstü internet dahil– ise toplamda yüzde 3.4’lük bir azalış yaşanacağı tahmin ediliyor.

Bu yıl ikincisi yayınlanan ‘’Medya Tüketimi Tahmini’’ raporu, değişen medya tüketimi alışkanlıkları üzerine gerçekleştirilen anket çalışması çerçevesinde, 2016 – 2018 yılları arasında medya tüketimindeki zaman paylarının nasıl değişkenlik göstereceğini değerlendiriyor. Rapor, gazete ve dergi okumaya, televizyon izlemeye, radyo dinlemeye, sinema izlemeye, internet kullanımına ve açık hava reklam takibine harcanan zamanı dikkate alıyor. Geçtiğimiz yıl 65 ülkeyi kapsayan rapor, bu yıl 71 ülkeye kapsıyor.

İnternet tüketiminin yüzde 71’i artık mobil mecralardan yapılıyor

Geçtiğimiz on yıllık periyodun başlarında masaüstü internet tüketimi hızla büyüdü. 2010 yılında günde 36 dakika iken, 2014 yılında günde 52 dakika ile zirve yaptı. Ancak kullanıcıların mobil cihazlara geçmesiyle birlikte masaüstü tüketim düşüş göstermeye başladı. 2015 yılında mobil, masaüstünün yerini alarak internete erişimde başlıca araç haline geldi. Bu yıl içinde dünya genelinde mobil cihaz üzerinden internet kullanımının günde yaklaşık 86 dakika olacağı tahmin ediliyor. Masaüstü internet kullanımının ise günde 36 dakika olacağı tahmin ediliyor. Bu, internet tüketiminin yüzde 71’inin mobil cihazlar üzerinden gerçekleşeceği anlamına geliyor. Mobil internet kullanımına ağırlıklı olarak yönelen bölge yüzde 73’lük mobil tüketim oranı ile Asya Pasifik. Bunu yüzde 72’lik mobil oranı ile Kuzey Amerika takip ediyor.

Mobil internet kullanımı artarken diğer medya kullanımları düşüş gösteriyor

Mobil internet tüketimi, geleneksel medya tüketiminden pay alarak büyümeye devam ediyor. Tahminlerimize göre mobil internette harcanan ortalama süre küresel olarak bu sene yüzde 2.7 artacakken, masaüstü internet kullanımında yüzde 15.8’lik düşüş yaşanacak. Ayrıca diğer tüm geleneksel mecralarda küçülme yaşanması beklenmekte: sinemada yüzde 0.5’lik, açık havada yüzde 0.8’lik, televizyonda yüzde 1.5’lik, radyoda yüzde 2.4’lik, gazetede yüzde 5.6’lik ve dergilerde yüzde 6.7’lik bir düşüş öngörülüyor.

Burada dikkate alınması gereken önemli bir husus, bu oranların bahsedilen mecraların geleneksel erişim yollarıyla kullanımını temsil etmektedir – basılı gazete ve dergiler, televizyon ve radyo yayınları. Tüketicinin internette harcadığı zamanın çoğu, geleneksel yayıncılar tarafından üretilen içeriğin tüketimine ayrılmaktadır. Geleneksel medya sahipleri online marka uzantılarına yoğun yatırım gerçekleştirdi ve bazıları offline ürünleri ile bugüne kadar ulaşamadıkları kitleye online yoldan ulaştılar. Mobil internet tüketiminin hızlı yükselişi, geleneksel mecralar için tehdit olduğu kadar fırsat da barındırıyor.

Mobil kullanım medya tüketiminin büyümesini sağlıyor

İnternet tüketiminin büyümesi (önce masaüstü, şimdi mobil) 2010 – 2015 yılları arasında toplam medya tüketiminde yüzde 7.9 artış sağladı. 2010’da günde 403 dakika olan medya tüketimi, 2015 yılında 435 dakikaya ulaştı. Yıllık ortalama büyüme geçtiğimiz yıllarda yüzde 1.5 olarak gerçekleşti. Bu yıl için de yüzde 1.4’lük büyüme tahmin etmekteyiz. 2017 için ise büyüme tahminimiz yüzde 1.2. 2018 yılında ise mobil kullanımdaki büyümenin 0.4yüzde  seviyelerine gerileyeceği tahmin ediliyor. 2018’de global olarak, günde ortalama 448 dakika medya tüketimi bekleniyor.

Televizyon global medya tüketimindeki hakimiyetini sürdürüyor

Yakın zamandaki düşüşüne rağmen televizyon, 2015 yılında günlük 177 dakika tüketimle küresel bazda açık ara en popüler medya mecrası olmaya devam etti. İnternet ise 110 dakikalık tüketim ile 2. sırada yer aldı. 2015’te küresel medya tüketiminin yüzde 41’ini oluşturan televizyonun 2018’de hala tüketimin yüzde 38’ini oluşturması bekleniyor. 2018 için tahmin edilen küresel medya tüketimindeki internet kullanım oranı ise yüzde 31.

Zenith Head of Forecasting görevini yürütmekte olan Jonathan Barnard konuyla ilgili, ‘’ Mobil teknoloji dünya çapında insanların medya tüketim alışkanlıklarını dönüştürüyor ve genel medya tüketimini de büyütüyor. Geleneksel medya sahiplerine daha önceden ulaşamadıkları insanlara ve yerlere ulaşma fırsatı sağlayan mobil teknolojiler, tüketicilere de geniş ve zengin içeriklere erişimde yeni yollar sunuyor. ‘’

Kaynak: http://www.marketingturkiye.com.tr/