Kurumsal Kimlik Çalışmaları

Bir kurumsal kimlik marka ile hedef kitle ile arasındaki bağı kuvvetlendirecek şekilde hazırlanır. Kurumsal kimlik, marka kimliği ve marka mesajı hedef kitleye akılda kalıcı ve kurum kültürünü yansıtacak şekilde yansıtılır.

Kurumsal Kimlik, bir kurumun ruhunu yansıtan görsel öğelerin bütünüdür. Başarılı bir kurumsal kimlik tasarımı için, kullanılan tüm görsel öğelerin bütünlük algısı yaratması ve markayı en doğru şekilde yansıtması gerekir. Bir markanın, diğer markalarla rekabet edebilmesi ve konumunu güçlendirmesi için en önemli öğelerden biri görsel olarak nasıl bir algı yarattığıdır. Bu algıyı güçlendirmenin en etkili yolu da başarılı bir kurumsal kimlik tasarımıdır. Etkili bir kurumsal kimlik, markanın imajına artı değer katarak güvenilirliği ve akılda kalıcılığı artırır. Bu yüzden firmaların reklam-iletişim stratejilerinde kurumsal kimliğin büyük önemi vardır.

sosyamedya.com, markanın vizyonunu en doğru şekilde yansıtan ve kurumsal bütünlüğü en etkin biçimde sağlayan kurumsal kimlik tasarımlarıyla, markaların daha güçlü ve güvenilir bir algı oluşturmalarını sağlar.

sosyamedya.com kurumsal tasarım sürecini; marka logosundan markaya ait olan tüm materyallere kadar yönetir. Bu çalışmaların neticesinde ise markanın hedef kitle üzerindeki görsel algısını, istenilen standartlarda oluşturur.